หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Hotel California - Eagles


เพลง      Hotel California
ศิลปิน    Eagles


เนื้อเพลง

Intro: Bm / F# / A / E / G / D / Em / F# (2 time)

Bm                                          F#                            

      On a dark desert highway,     cool wind in my hair 

A                                         E

      Warm smell of colitas,       rising through the air

G                                                    D                           

      Up ahead in the distance,      I saw a shimering light       

Em                                                                          F#

      My head grew heavy and my sight grew dim,    I had to stop for the night

Bm                                                       F#                              

       There she stood in the doorway,          I heard the mission bell 

A                                                           E

       And I was thinking to myself: this could be heaven or this could be hell

   G                                                        D                                         

         Then she lit up a candle and she showed me the way     

Em                                                                  F#

       There were voices down the corridor,          I thought I heard them say:

   G                                         D          

     Welcome to the Hotel California    

              Em                                                             Bm7  ( F# )

Such a lovely place (such a lovely place), such a lovely face

G                                                  D            

     Plenty of room at the Hotel California       

        Em                                                          F#

Anytime of year (any time of year), you can find it here"

Bm                                                F#                                                                                                      

      Her mind is Tiffany twisted,       she got the Mercedes Benz 

A                                                             E

      She got a lot of pretty, pretty boys,     that she calls friends

G                                                          D                        

      How they dance in the courtyard,     sweet summer sweat   

Em                                            F#

      Some dance to remember,       some dance to forget

Bm                                          F#                                     

      So I called up the captain,     "Please bring me my wine",

A                                                                           E

      He said "We haven't had that spirit here since     nineteen sixty-nine"

G                                                              D

      And still those voices are calling from far away

Em                                                                   F#

      Wake you up in the middle of the night,        just to hear them say

G                                           D

     "Welcome to the Hotel California

Em                                                                                   Bm7 (F#)

      Such a lovely place (such a lovely place),     such a lovely face

G                                                         D

      They livin' it up at the Hotel California

            Em                                                              F#

What a nice surprise (what a nice surprise), bring your alibis"

Bm                                     F#

      Mirrors on the ceiling       the pink champagne on ice, (and she said)

A                                                     E

    "We are all just prisoners here,      of our own device"

G                                                    D

      And in the master's chambers,      they gathered for the feast

Em                                                                           F#

       They stab it with their steely knives but they   just can't kill the beast

Bm                                       F#

       Last thing I remember,       I was running for the door

A                                                               E

       I had to find the passage back to the place I was before

G                                                     D

      "Relax," said the night man, "We are programmed to receive

Em                                                               F#

       You can check out any time you like,      but you can never leave"


Intro: Bm / F# / A / E / G / D / Em / F# (3 time) Bm0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น